Onstaan
In 1994 in de steigers gezet door oud Prins Alfred (Gerritsen) en voortgezet door Paul Hendriks, Jan Riesewijk en Wim Pothoven. Omdat binnen de carnavalsgemeenschap in Losser iedere groep zijn eigen plek heeft, is met de komst van de C.O.L. (Commissie Ouderencarnaval Losser) ook een jaarfeest voor onze senioren gewaarborgd. Vanaf seizoen 2012-2013 zal de naam van deze commissie worden gewijzigd in: Senioren Carnaval Losser

Deze altijd drukbezochte zondagmiddag wordt in 2006 voor het eerst gehouden bij Saksenstal Gerrit te Overdinkel. Door de sluiting van Schorfhaar, is gekozen voor De Saksenstal.De familie Game heeft haar volledige medewerking toegezegd, waarvoor wij hen onze hartelijke dank toezeggen.
Ook zullen weer vele carnavallisten vrijwillig hun medewerking verlenen, om er voor u een geweldige middag van te maken! Dankzij deze vele vrijwilligers zal iedereen weer van een plekje aan één van de tafels krijgen.


Zondag 28 februari weer groot succes!
Afgelopen zondag heeft de commissie ouderencarnaval weer het traditionele ouderencarnaval gevierd in Saksenstal Gerrit in Overdinkel.
De Familie Game had de zaal weer helemaal voor ons ingericht en ervoor gezorgd dat iedereen een goede zitplaats had.
Het programma, gepresenteerd door Wim Pothoven, zat weer helemaal vol met optredens.

Er was ondanks dat toch nog de mogelijkheid om een dansje te doen. De middag werd door de vrijwilligers voorzien van een hapje, gesponsored door Plus Bellers uit Overdinkel. De koffie werd door de familie
Game gesponsored en de cake door Bakkerij Alink.De organisatie was verder in handen van Paul Hendriks en Jan Riesewijk.