Verdienstelijke leden die zijn vrijgesteld van werkzaamheden en moeten een bepaalde leeftijd hebben bereikt.