Financiële Wervingscommissie, De Gaffel Aöskes

Sedert 1996 is voor het benaderen van bedrijven en sponsoren de Financiële Wervingscommissie opgericht, met als doel persoonlijk contact te leggen met ondernemers om de diverse mogelijkheden te bespreken voor sponsoring van de Overkoepelende Carnavalsorganisatie De Gaffel Aoskes te Losser.

De doelstelling was en is nog steeds om dit persoonlijk te doen om de ondernemer beter te leren kennen en zo een gedegen advies te kunnen geven omtrent de sponsering van het volkfeest nummer 1 in Losser: Het Carnaval. Immers, bij De Gaffel Aöskes zijn de sponsorgelden belangrijk, doch de personen/bedrijven vinden wij nét iets belangrijker.

We kunnen wel stellen dat de sponsorengroep, circa 70 ondernemers, een hechte groep is geworden, die elkaar ook weten te vinden in het dagelijks leven, zowel zakelijk als privé.

Deze hechte groep sponsors weten al jaren dat de sponsorgelden uitgekiend worden worden besteed om alle vaste kosten te kunnen dekken die gepaard gaan om het Lossers Carnaval breed uit te dragen en op de kaart te zetten.

Enkele voorbeelden zijn:

1) Het jaarlijks aflossen van het vreemd kapitaal, dat het in 1998 mogelijk maakte om het Carnavalshallen complex op De Pol te realiseren

2) Onder de noemer "eigendom schept verplichtingen", dit hallencomplex jaarlijks te onderhouden.

3) De jaarlijkse Eerste Twentse Optocht op carnavalszaterdag te kunnen financieren, zodat alle deelnemers hun start/prijzengelden kunnen ontvangen, om zo weer een bodem te leggen voor het opvolgende jaar.

4) Het financieel ondersteunen van de Jeugd- en Jongerencarnaval.

5) Het mogelijk maken dat ook de senioren in onze gemeente niet vergeten worden om te genieten van het carnaval.

Als Financiële Wervingscommissie staan wij uiteraard open voor ideeën die sponsors ons aanreiken.
Een hoogtepunt van het gezamenlijk carnaval vieren is, naast elkaar ontmoeten tijdens het carnavalsweekend, t Gaffel Aöskes Sterrengala in Sporthal De Fakkel.

Deze inmense sporthal wordt door de Gala Commissie in twee dagen omgetoverd tot een prachtig feestpaleis. Sponsors van onze sponsor-pakketten genieten, naast een gereserveerde plaats(richting podium), van fantastische feestavond. Dit onder het motto: Een ondernemer moet ook ontspannen.

Kan me best voorstellen dat u als ondernemer, die nog geen sponsor is van de Gaffel Aöskes, dit leest, enthousiast bent geworden. Laat u door ons informeren, zoals u weet: Wij bezoeken u graag!!

Namens de Financiële Wervingscommissie wensen wij u, als ondernemer,
veel succes en hopen u te mogen begroeten op ons Gaffel Aöskes Sterrengala.

Voorzitter, Jos in het Veld

josinhetveld@gaffelaoskes.nl