Wat is de Bijzondere Commissie?
De bijzondere commissie is in 2007 opgericht.
Volgens de reglementen van de Gaffel Aöskes kan men alleen lid worden als men aktief is binnen één van de commissies die aangesloten zijn bij de Gaffel Aöskes.

Voor degene die geen lid zijn van een vereniging en toch bij de Gaffel Aöskes verbonden willen blijven, nadat ze zich jaren hebben ingezet in één van de commissies van de Gaffel Aöskes, is de Bijzondere Commissie opgericht.
De Bijzondere Commissie bestaat dan ook uit "ex" aktieve leden die minimaal 11 jaar aktief zijn geweest in de diverse commissies van de Gaffel Aöskes.

Leden van de bijzondere commissies kunnen worden in gezet bij allerlei hand en spandiensten voor de diverse commissies en hoofdbestuur.